YẾN SẠCH LÔNG - YẾN ĐAN
Trải qua quá trình sơ chế, làm sạch và sấy khô, tất cả Yến Sào Sạch Lông Yến Đan đều đảm bảo được đã loại bỏ hết hoàn toàn tạp chất có trong Tổ Yến. Với các công đoạn chế biến đợc đồng bộ và chuẩn hóa, nên việc sản xuất Yến sạch lông của Yến Đan luôn đạt chất lượng nhất quán và hạn chế tối đa mọi sai sót cho sản phẩm.

Yến Sạch Lông