YẾN THÔ – YẾN ĐAN
Tất cả các nhà Yến được Yến Đan chọn lựa làm nhà cung ứng, đều là những nhà yến lâu năm, có kinh nghiệm tại Nha Trang, Khánh Hòa. Nhờ vào điều đó, Yến Thô của Yến Đan luôn đảm bảo được không chỉ số lượng mà còn về chất lượng sản phẩm cho khách hàng khi chọn lựa thương hiệu Yến Đan.

Yến Thô